សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រនេះ!

ពិព័រណ៍សម្រស់អន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលាពិព័រណ៍ ឈ្មោះពិព័រណ៍ កន្លែងពិព័រណ៍ ចំនួនវគ្គ
ឆ្នាំ ២០១៩ / ០៣ / ១៤-១៨ Cosmoprof Bologna បូឡូណា សម័យហាសិបវិនាទី
ឆ្នាំ ២០១៩ / ០៤ / ១៥-១៧ ពិភពសម្រស់មជ្ឈឹមបូព៌ា ឌូបៃ សម័យទី ២៤
ឆ្នាំ ២០១៩ / ០៦ / ១៨-២១ ROSUPAK ទីក្រុងម៉ូស្គូ ទីក្រុងម៉ូស្គូ វគ្គទី ២០ ខ្សែស្រឡាយ
ឆ្នាំ ២០១៩ / ០៩ / ១៨-២០ ពិព័រណ៍សម្ផស្សអ៊ិនឆេម សេអ៊ូល សម័យទីដប់ប្រាំបី

dgfd


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២១-២០១៩